Page 16 - Afgriland Jul/Aug 2016
P. 16

Plantgroei-stimulerende risobakterieë se aksies en voordele vir die landbousektor
Gerhard Breedt, Landboukundige, Limpopo departement van landbou
Plante se wortelstelsels skei menigte voedingstowwe in die grond af. Hierdie area in die grond rondom die wortels word gedefinieer as die risosfeer. Die risosfeer is die vrugbaarste area in die grond
en die term risobakterieë is afkomstig van die bakterieë wat in hierdie wortelomgewing voorkom.
Die stimulering van groei in plante deur middel van riso- bakterieë is ’n algemene konsep. Dit kan beskou word as die voordelige interaksie tussen die plant en groei-stimu- lerende risobakterieë (PGSR). Die bakteriepopulasie kan tot 100 keer meer wees in die risosfeer as in die omliggende grond en dit kan tot 15% van die wortel-oppervlakte bedek. Die risobakterieë prolifereer in die voedingstofryke omge- wing en dienooreenkomstig skei die risobakterieë op hul beurt verskeie metaboliete en chemikalieë af wat weer tot voordeel van die plant is.
’n Bekende voorbeeld van ’n soortgelyke voordelige simbiose tussen bakterieë en plante is die verhouding tussen riso- biumspesies en peulgewasse soos lusern, waar bakterieë atmosferiese stikstof bind en aan die plant beskikbaar stel in ruil vir koolhidrate. Anders as die risobium-peulplant simbiose, is PGSR egter nie so gasheerspesifiek nie en is die voordelige verhouding nie net tot peulplante beperk nie. PGSR se voordele is ook nie net beperk tot stikstofbinding nie.
PGSR is al breedvoerig bestudeer om vas te stel hoe (deur watter meganismes) dit groei in plante stimuleer. Navorsing toon dat PGSR groei direk en indirek kan stimuleer. Direkte groei-stimulasie meganismes sluit onder meer stikstof- binding, solubilisering van voedingstowwe soos fosfate en
yster in die grond, asook die produksie van groeihormone, in. Die indirekte stimulasie van groei deur PGSR behels die beskerming van die plant teen skadelike organismes, met ander woorde biologiese beheer van plantpatogene. Hierby is onder meer antibiose betrokke, asook die aktivering van die plant se natuurlike beskermingsmeganismes.
PGSR
PGSR
Rhizoctonia solani
PGSR
Rhizoctonia solani sonder PGSR
14 | Spilpunt IN LYN MET DIE BOER
Figuur 1: In-vitro biobeheer van Rhizoctonia solani deur PGSR (drie wit kolonies) (foto links) en die kontrole sonder PGSR (foto regs).
Veldproefstudie
’n PGSR veldproefstudie is vir ’n aantal jare by die Towoomba ADC (Limpopo departement van landbou) in samewerking met die Universiteit van Pretoria en kommer- siële vennote gedoen.
Shutterstock


   14   15   16   17   18