Page 5 - Spilpunt Jan/Feb 2016
P. 5

Hommelbye doen wel iets
Al bestaan die algemene opvatting dat hommelbye lui is en al die werk aan die vroulike werkerbye oorlaat, kan hulle tóg van nut wees. Werkerbye maak die nes skoon, verdedig die kolonie, versamel voedsel en voed larwes, maar hommelbye se enigste rol is klaarblyklik om voort te plant. ’n Studie waarin werker- en hommel- bye opgelei is om tussen kunsmatige blom- me wat voedsel bevat en ander blomme wat geen voedsel bevat nie, te onderskei, het egter getoon dat hommelbye net so vinnig en akkuraat soos werkerbye geleer het wat- ter blomme ’n beloning inhou. Dit bewys dat
hommelbye wel ’n bydrae, buiten voortplan- ting, tot die kolonie kan lewer – dit is dalk
bloot geriefliker om hierdie takies aan die werkerbye oor te laat.
www.qmul.ac.uk (November 2015)
BOONTJIES in die hare
’n Nuwe gier in China sal jou hare laat rys. Die nuutste modefoefie in Beijing is om ’n boontjie- spruit aan jou hare vas te knip sodat dit lyk asof daar ’n groenigheid uit jou kop uit groei. Diegene in die stad wat die modegier slaafs navolg, gebruik die ware Jakob, terwyl ander boontjienamaak- sels van lap en draad aan hul hare vasmaak.
Die hele gedoente het waarskynlik sy wortels in ’n baie gewilde televisie-animasieprogram,
waarin daar ’n boontjiespruit uit een van die karakters se kop groei wan-
neer hy te hard dink. Dalk wil die aanhangers met die navolg van
hierdie gier aan ander oordra dat hulle heeldag belangrike sake bepeins?
www.modernfarmer.com (Oktober 2015)
In lyn met die boer
Inhoud
2 Druppels
4 Uit die Spilpen; Ons mense, ons projekte; Kalender
6 Insekplaeoppekanbome
8 Olifantsrivier-opvangsgebiedbestuursagentskap: Geleenthede en uitdagings
10 Oes reënwater
14 Soil health: Worn-out soils are symptomatic of
inharmonious land use
16 Span stikstofbindende mikrobes in vir vry stikstof
20 Opsies vir die beheer van aalwurms op eenjarige gewasse
24 Kanweerstandteenwurmmiddelsvertraagword?
26 Tick control – a bloody pain
28 Fish farming in tunnels
32 Landbouopleiding en -navorsing – dis waar die toekoms lê
34 Oesversekering: Waarom word dit duurder?
38 ’n Groentetuin in die sak
40 Produkfokus: Die beste voeding vir jou tuin met Protek NutriGreen
Rig navrae oor verspreiding, adresverandering en subskripsie aan media@mgk.co.za.
REDAKSIE
MGK mediakantoor en BigDoor Brand Design and Communication. E-pos: spilpunt@bigdoor.co.za, media@mgk.co.za.
UITGEWER
BigDoor Brand Design and Communication, Posbus 2779, Brooklyn Square, 0075. Brooksstraat 258, Brooklyn, 0181.
Tel: 012 362 1385 Faks: 012 362 0113 E-pos: spilpunt@bigdoor.co.za
KOPIEREG
Alle regte voorbehou. Voorblad: Shutterstock
VRYWARING
Spilpunt is ’n inligtingsblad wat tweemaandeliks deur MGK Groep saamgestel en uitgegee word. MGK en die uitgewer aanvaar geen verantwoordelikheid vir aansprake wat in enige advertensies gemaak word nie en vereenselwig hom nie noodwendig met die menings en aanbevelings van derdes wat in artikels in Spilpunt verskyn nie. MGK Groep en BigDoor sal nie aanspreeklik wees vir enige verlies of skade wat gely kan word na aanleiding van enige inligting wat in Spilpunt gepubliseer word nie.
JANUARIE | FEBRUARIE 2016 | 3


   3   4   5   6   7