Page 5 - Spilpunt Nov/Des 2015
P. 5

Geneties gemodifiseerde skoenlappers
Gene wat in parasitiese perdebye voorkom, is gevind in die genome van verskeie skoen- lappersoorte. ’n Virus kom in sekere perde- bye voor en integreer in hulle DNS. Om voort te plant, lê sekere spesies van parasitiese perdebye hul eiers in skoenlapperruspes en daarmee saam die virus (wat in hul gene is) wat die ruspes se immuunreaksie op die eiers omseil. Die virus word dan ook geïnte- greer in die ruspe se DNS en beheer die
ontwikkeling van die wurms om die perde- byeiers ’n kans te gee om te groei en uit
te broei.
www.uv.es (September 2015)
Oumas kies pasmaats
As jy in ’n romantiese verhouding is, bedank Ouma – nie net joune nie maar elke generasie van oumas. Die ’ouma-hipotese’ veronderstel dat oumas vermoedelik die mens se geneigdheid om slegs een maat te kies, bevorder het. Die hipotese is ontwikkel na bestudering van die Hazda-bevol- king – ’n groep jagter-versamelaars wat baie
leef soos wat die oermense geleef het. Die ouer vrouens in die familie help om jong kinders te voed, wat aan hul dogters die geleentheid gee om vinniger weer swanger te raak. Statisties
is daar meer vrugbare mans as vrouens, omdat vrouens op ’n ouderdom van omtrent 45 on- vrugbaar word en mans vrugbaar bly tot hul dood. Weens die oormaat vrugbare mans was ’n sterk verhoudingsband met ’n hubare vrou toentertyd noodsaaklik, om te verseker
dat ’n ander vryer hulle nie afrokkel nie.
www.utah.edu (September 2015)
Inhoud 2 Druppels
4 Uit die Spilpen; Ons mense, ons projekte; Kalender
6 Omgewingsrisiko’sengevareverbondeaanuraan
10 Geenbewerking – jou grond bepaal die reëls
12 Agro-ekologie: Ekosisteemfunksies in volhoubare landbousisteme
16 Gronde geskik vir die aanplanting van pekanbome 18 Onkruidbeheer op grensdrade
22 Vee pronk by Jacaranda landbouskou
24 Residuesongame
28 Meatmaster – die ideale skaapras vir die Noordwes 30 Boererate en bygelowe
32 Vuilbek:’nVratagtigesiekte
34 Plaaswerkerbehuising – wat ’n boer moet en kan doen 38 Dangerous snakes of South Africa
42 Grasperkinsekte: Slaan hierdie goggas hok 44 Produkfokus: LEO ACM-pompe
Rig navrae oor verspreiding, adresverandering en subskripsie aan media@mgk.co.za.
REDAKSIE
MGK mediakantoor en BigDoor Brand Design and Communication. E-pos: spilpunt@bigdoor.co.za, media@mgk.co.za.
UITGEWER
BigDoor Brand Design and Communication, Posbus 2779, Brooklyn Square, 0075. Brooksstraat 258, Brooklyn, 0181.
Tel: 012 362 1385 Faks: 012 362 0113 E-pos: spilpunt@bigdoor.co.za
KOPIEREG
Alle regte voorbehou. Voorblad: Shutterstock
VRYWARING
Spilpunt is ’n inligtingsblad wat tweemaandeliks deur MGK Groep saamgestel en uitgegee word. MGK en die uitgewer aanvaar geen verantwoordelikheid vir aansprake wat in enige advertensies gemaak word nie en vereenselwig hom nie noodwendig met die menings en aanbevelings van derdes wat in artikels in Spilpunt verskyn nie. MGK Groep en BigDoor sal nie aanspreeklik wees vir enige verlies of skade wat gely kan word na aanleiding van enige inligting wat in Spilpunt gepubliseer word nie.
NOVEMBER | DESEMBER 2015 | 3
In lyn met die boer


   3   4   5   6   7