Page 5 - Spilpunt Jan/Feb 2015
P. 5

Die gou
ue
GANS
e
Stel jou voor: ’n nuwe Dui
it
e u
tv
in
d-
sel wat jou toelaat om en
e v
aa
l e
e
v
a
te
e
in ’n glinsterende maaltyd
te
d t
om
sk
d
p
t
ep
e
m
s
e
p
wat selfs die kinders sal o
rh
or
al
om
hu
l groente te eet. Esslack se goue en silwer
2 Druppels 4	Uit die Spilpen; Ons mense, ons projekte; Kalender 6	Optimale besproeiingstelselwerkverrigting vir sukses
12	How much water do pecans use? 14	Kosteberaming vir lusern onder besproeiing 16 Geenbewerking
spuitverf vir kos kan op enige iets van kolwyntjies tot ’n biefstuk gespuit word. Die produk is volgens ’The
Deli Garage’, die webtuiste waar- op die produk geadverteer word, geïnspireer deur die sprokie van die goue gans. Dit is klaarblyklik
heel eenvoudig om aan te wend:
op
ie
e
d i
k o
s,
g  e
e
e
dit ’n ruk
ie
e
kk
o   m
d r
oo
g t
k
o
t
e ie
i
m
d
r
e n
D   i
si
ed
e
n
s
i
od
uk
s s
ma
ak
oo
d
u
a
k
o
en b
ki
ba
ng
n
-
es
ik
aa
r (
on
e-
uk
ki
n o
g n
ie
i n
Su
-A
ri
ie
r
d-
fr
ka
n i
n g
ou
d,
s i
il
MSD Animal Health: Beef cattle management programme Bestuursriglyne by ’n skaapvoerkraal Spinnekoppe – ’die sitrusboer se beste vriend’ Wie wil dan water hê?
er
n m
et
ta
.
lb
e
ou
(A
pr
il
01
3)
’n Groen grasperk – en die kleurskema wat daarby pas
Sout
S
In lyn met die boer
spuit dit net o
e k
t
tb
b
l
la
s
e
e
e
s
Navorsers aan die Universiteit van Tasmanië het met ’n splinternuwe idee vorendag gekom om by te dra tot volhoubare voed- selproduksie. Die navorsing behels basies dat tradisionele gewasse, soos rys, se gene só aangepas word dat dit soutblase groei. Die sout-inhoud van grond word al hoe hoër en dit het navorsers laat ondersoek instel na halofiete (plante wat in sout- grond kan groei). Halofiete neem sout in
die grond op en stoor dit op ’n ’veilige plek’ – ’n eksterne ballonvormige struk- tuur, naamlik die soutblaas. Die navor- sers is hoopvol dat hul navorsing
kan bydra tot die ontwikkeling van gewasse wat bestand is teen hoë vlakke van sout in die grond.
www.cell.com (Oktober 2014)
u
word, e
! D
pro
i   s
kl
s
d
oo
aa
ul
t
s
t
ts
ui
vi
nige
d
o
d
s
lu
ig
e i
S
e)
20 24 28 34 38 40 Produkfokus:JoutuinsetoekomsisrooskleurigmetEfekto
se
t
u
os
e
ki
m d
k
te
e
e
a
du
b e
kk
(
20
ui
in
we
k
i
m
Ap
b
a
vir gewa
as
va
e o
ha
p d
n s
n
da
k i
s
sk
id
)
ri
it
d
ee
e o
al
ms
g n
g o
l 2
l
e
e
s
l o
ie
kb
Af
ud
l
l
i
s    m
nd
et
ke
k
og
ik
, s
p
p
m h
d
os
aa
i
u. www.the-deli-garage.de16
en
al
lo
m e
aa
13
)
as
ss
e
-
Inhoud
ro
r
aar!
a
ar
n i
a n
, g
lw
bl
g
e
og
lo
( o
e
e
e
ge
e
Rig navrae oor verspreiding, adresverandering en subskripsie aan media@mgk.co.za.
REDAKSIE
MGK mediakantoor en BigDoor Brand Design and Communication. E-pos: spilpunt@bigdoor.co.za, media@mgk.co.za.
UITGEWER
BigDoor Brand Design and Communication, Posbus 2779, Brooklyn Square, 0075. Brooksstraat 258, Brooklyn, 0181. Tel: 012 362 1385 Faks: 012 362 0113 E-pos: spilpunt@bigdoor.co.za
KOPIEREG
Alle regte voorbehou. Voorblad: Shutterstock
VRYWARING
Spilpunt is ’n inligtingsblad wat tweemaandeliks deur MGK Groep saamgestel en uitgegee word. MGK en die uitgewer aanvaar geen verantwoordelikheid vir aansprake wat in enige advertensies gemaak word nie en vereenselwig hom nie noodwendig met die menings en aanbevelings van derdes wat in artikels in Spilpunt verskyn nie. MGK Groep en BigDoor sal nie aanspreeklik wees vir enige verlies of skade wat gely kan word na aanleiding van enige inligting wat in Spilpunt gepubliseer word nie.
JANUARIE | FEBRUARIE 2015 | 3


   3   4   5   6   7