Page 31 - Spilpunt Mrt/Apr 2017
P. 31

– wanneer hulle op hitte kom, of soos die boer sy normale beplanning wil implementeer.
Die verse se bekkens kan ook deur ’n veearts gemeet word om die finale vervangingseleksie te doen. Dit verseker dat kalfprobleme uitgeskakel word. Die finale seleksie sluit die bouvorm en inligting vanuit rekordhouding, soos byvoor- beeld die melkproduksie van die ma, in.
Al die verse kan gedek word en die verse wat nie geselek- teer word nie kan as dragtige verse bemark word. Die mark vir sulke verse behoort baie groot te wees na die droogte, om plase wat geen beeste kon dra nie weer
te beset.
Dit is wenslik om die verse twee maande vroeër as die normale dekseisoen te dek, om aan hierdie verse twee maande langer tyd te gee om te herstel voordat hulle by die normale dekseisoen aansluit.
Tydens hierdie seleksieperiode kan bouvormfoute geïdenti- fiseer word, en so verseker dat die boer die regte bulle selekteer of aankoop, om die volgende generasie diere te verbeter.
Die uitskot speenverse en bulspeenkalwers kan na speen- tyd bemark word om die herstel van die weidings te verseker. Met baie verse wat teruggehou word om teel-
kuddes te herstel, kan daar moontlik ’n tekort aan diere ontstaan, wat pryse kan verhoog.
Boere wat wel genoegsame winter-aangeplante raaigras- weidings het, kan hulle eie speenkalwers uitgroei deur hulle op weiding te plaas (’backgrounding’) en ’n goeie produksielek as byvoeding te gee, soos die AllesInEen- beeskorrel, teen 2 kg per kalf per dag. ’n Gemiddelde daaglikse toename van tussen 800 g en 1,2 kg kan behaal word, afhangende van die grootte van die kalf en die tyd- perk op die weiding. Die ideale kalfgewig om mee te begin is 220 kg en met ’n tydperk van ongeveer 100 dae op die weiding, sal die kalf se gewig toeneem tot 320 kg, teen
’n gemiddelde daaglikse gewigstoename van 1 kg per dag.
Die kalf het nou die ideale raamgrootte bereik. Daarna kan die speenkalf in die voerkraal verder afgerond word deur ongeveer 200 tot 220 kg aan te sit, met ’n finale gewig van om en by 520 kg. Dit beteken ’n hoër slagpersentasie van 60% en meer, afhangende van die gehalte van die kalf. Die totale voertydperk vanaf die uitgroei (’backgrounding’) van die diere tot slag is ongeveer 210 dae. Alhoewel dit
’n lang tydperk is, is die wins per dag baie hoër as wat die geval is wanneer die speenkalwers direk in die voerkraal geplaas word.
Vir meer inligting stuur ’n e-pos na malcolmm@obaro.co.za.
QUALITY HOSE MANUFACTURER
Quality Dragline
10 Year 5 Year Warranty Hose: Warranty Hose:
Quality
at the right price!
Contact your nearest Obaro branch for expert advice on your hose needs
Reinforced Hosing (Pty) Ltd
Manufacturer & Supplier of:
• Agricultural Dragline • SABS Mining Hose • Clear Tubing • Garden Hose
• Prepacked Garden Hose Fittings www.watex.co.za
• 12 & 20mm Garden Hose • 12 Year Warranty
• 20 & 30 metre lengths
4831WATEX Spilpunt 1/2pg March/aprl ‘17
• 12 & 20mm Garden Hose • 6 Year Warranty
• 20 & 30 metre lengths


   29   30   31   32   33