Page 30 - Spilpunt Mrt/Apr 2017
P. 30

Seleksie en voorbereiding van vervangingsverse en bemarking van speenkalwers
Malcolm Moodie, Veekundige, Obaro
Met ’n teelseisoen waar die bulle in Desember, Januarie en Februarie by die koeie geplaas word, en ’n koei byvoor- beeld op die eerste Januarie beset word, sal die koei 284 dae later op 11 Oktober kalf. Die kalf word sewe maande later, in Mei, gespeen. Die teelseisoen word so beplan dat ’n koei wat weer dragtig is, met ’n redelike kondisietelling deur die winter kan gaan.
Na die droogte, waartydens baie teeldiere geslag is, moet daar nou weer beplan word om teelkuddes te herstel deur vervangingsverse terug te hou. Vervangingsverse is die toekoms van die boer se kudde en moet baie goed geselek- teer word. Baie boere was genoodsaak om die swakker koeie tydens die droogte te bemark en meeste kenners het boere aangeraai om net die kernkudde terug te hou. Verse uit hierdie kernkuddes behoort van ’n beter gehalte te wees.
Om geslagsrypheid te behaal moet hierdie verse uitge- groei word op gehalte weiding, tesame met ’n hoë gehalte produksielek wat genoegsame natuurlike proteïene bevat. Die voordeel van produksielekke met natuur- like proteïene is dat dit aan die verse die geleent- heid bied om raam en bespiering te bou en sodoende hulle maksimum genetiese poten- siaal te bereik. ’n Behoorlike inentings-, asook doseringsprogram is verder nodig om hierdie doelwitte te bereik.
Hierdie verse kan gedek word wanneer ’n gewig van 320 kg en hoër bereik is, en met ’n kondisietelling van 3 tot 3,5
S
S
k
S
h
h
h
u
u
u
t
t
t
t
t
t
e
e
e
r
r
r
s
s
s
t
t
t
o
o
o
c
c
c
k
k
28 | Spilpunt IN LYN MET DIE BOER


   28   29   30   31   32