Page 24 - Spilpunt Mrt/Apr 2017
P. 24

Belangrike biodiversiteitsgebiede en die implikasies vir mynbou
Mariette Liefferink, Federasie vir ’n Volhoubare Omgewing
Biodiversiteit vorm die grondslag van ’n groot verskeidenheid ekosisteemdienste wat ’n kritiese bydrae lewer tot die mens se welsyn. Besluite wat mense maak ten opsigte van biodiversiteit beïnvloed die welsyn van hulself en van ander.
Wat is biodiversiteit?
Biodiversiteit word gedefinieer as die veranderlikheid van lewende organismes vanuit alle bronne – insluitende aardse-, mariene- en ander akwatiese ekosisteme – en die ekolo- giese komplekse waarvan hulle deel vorm. Dit sluit die diversiteit tussen spesies sowel as van ekosisteme1 in.
Die belangrikheid van hierdie definisie is dat dit die aandag vestig op die baie dimensies van biodiversiteit. Dit gee uit- druklik erkenning aan die feit dat elke biota gekenmerk word deur sy taksonomiese, ekologiese en genetiese diversiteit, en ’n belangrike kenmerk van biodiversiteit is die wyse waarop hierdie dimensies wissel oor tyd en plek.
Biodiversiteit vorm die grondslag van ’n groot verskeiden- heid ekosisteemdienste wat ’n kritiese bydrae lewer tot die mens se welsyn. Besluite wat mense maak ten opsigte van biodiversiteit beïnvloed die welsyn van hulself en van ander.
Geen funksie van die aarde is meer ingewikkeld, dinamies en gevarieerd as die laag van lewende organismes wat die landoppervlaktes en die see beset nie, en geen funksie ervaar groter dramatiese veranderinge in die hande van die mens as hierdie enkele, unieke funksie van die aarde nie.
Hierdie laag van lewende organismes – die biosfeer – verenig die atmosfeer, die geosfeer en die hidrosfeer, beide fisies en chemies, in een omgewingstelsel, deur die kollek- tiewe metaboliese aktiwiteite van die biosfeer se ontelbare plante, diere en mikrobes.
Die mynbedryf speel ’n belangrike rol in die groei en ontwik- keling van Suid-Afrika en sy ekonomie. Suid-Afrika se uit- sonderlike mineralisasie was ’n reusagtig invloedryke faktor in die ontwikkeling van die land se politiese en ekonomiese instellings en die wette wat dit onderlê.
In ’n hofsaak in 19612 het regter Hiemstra byvoorbeeld geskryf: ’Die industrie is die lewensbloed van die land en bepaalde bekommernis vir die industrie is slegs natuurlik.’ Advokaat Johnny de Lange, ’n vorige voorsitter van die parlementêre portfoliokomitee vir minerale hulpbronne, die omgewing en water, het na die mynbou verwys as die ’DNS’ van die Suid-Afrikaanse ekonomie en ’n industrie wat ’n ’absoluut sentrale rol’ speel tydens die apartheids- en demokratiese eras.
Dit blyk egter dat die afhanklikheid van die mynbedryf in Suid-Afrika ons biodiversiteitsbronne op wyses impakteer wat nie volhoubaar is nie.
1 Tyler Miller, Jr G; Spoolman Scott E, Living in the Environment. Concepts, connections and solutions. 2009. 2 Coupen Holdings v Stadsraad van Germiston.
22 | Spilpunt IN LYN MET DIE BOER
Shutterstock


   22   23   24   25   26