Page 19 - Spilpunt Mrt/Apr 2017
P. 19

aangesien eetbare gewasse dan eerder vir menslike verbruik gekweek sal word.)
Afvalstowwe (mis van beeste, hoenders en ander diere, asook kombuis- en rioolafval) kan ook doeltreffend aan- gewend word om metaangas onder anaërobiese (suurstof- arme) toestande te produseer.
Wat is biogas?
• Biogas kom natuurlik in die atmosfeer van die aarde voor.
• Organiese materiaal (plant- en dierafval) word onder
anaërobiese toestande deur mikrobes verteer.
• Hierdie proses vind plaas in ’n plastiekdrom, plastieksak
of geïsoleerde struktuur.
• Biogas is metaanryk en dus brandbaar.
• Biogaskankommersieelvanafvalstowwevervaardig
word – stadsafval kan maklik omgeskakel word na
biogas deur middel van beskikbare tegnologie.
• Biogas wat gebruik word om elektrisiteit op te wek,
is dus ’n meer verantwoordelike manier om van afval-
gasse ontslae te raak.
• Biogashet’nvoedingrykebyprodukwatasplant-
voeding gebruik kan word.
• In die platteland is biogas ’n omgewingsvriendelike
alternatief as energiebron vir stowe en beligting.
• Biogas bewaar natuurlike woude en plantegroei aange-
sien dit die noodsaaklikheid van vuurmaakhout verminder.
Eenvoudige diagram: Biogasproduksie en byprodukte
• ’n 50 m3 biogasfermenteerder verwerk die afvalprodukte (mis en urine) van 200 volgroeide varke, 35 beeste,
3 500 hoenders of 700 kg organiese groente-afval.
Een kubieke meter biogas verskaf voldoende energie vir ’n uur se kooktyd op ’n tweeplaat-biogasstoof, 20 minute se warm water vanuit ’n biogasgeiser of 15 ure lig vanaf ’n enkele biogaslamp.
Die energiepotensiaal van een melkkoei:
• ongeveer 400 l metaangas per dag;
• elektrisiteit van 791 kWh per jaar;
• vaste stowwe (plantvoedingstof) van vier ton per jaar;
• afloop wat as kunsmis gebruik kan word: NPK 14 ton
per jaar.
Fermenteerders
’n Biogasfermenteerder is vergelykbaar met die maag van ’n dier, aangesien diere ook gasse, vloeistowwe en vaste stowwe inneem en vloeistowwe, vaste stowwe en gasse uitskei.
Biogasfermenteerders word aaneenlopend of daagliks aangevul en bogronds of ondergronds geïnstalleer.
Daar is ook verskillende tipes biogasfermenteerders:
• Die drywende koepeltipe word meestal gebruik op die
plaas of in huishoudings en fabriekskomplekse;
• Die vaste koepeltipe kan ook op plase of in fabrieke
gebruik word;
• Dieswelbarekoepeltipewordmeestalgebruikin
voedselprosesseringsaanlegte, voerkrale en so meer.
Wisselvallige elektrisiteitsverskaffing deur die nasionale verskaffer, sowel as stygende elektrisiteitskostes is slegs van die redes wat aangevoer kan word vir die opwekking van hernubare krag op plase.
Erkenning word aan verskeie inligtingsbronne gegee.
Vir meer inligting stuur ’n e-pos na alecf@obaro.co.za.
Organiese afval
Vloeibare plantvoeding
Die produksie van biogas
Fermenteerder
• ’n 50 m3 biogasfermenteerder kan 25 m3 biogas (per siklus van drie weke) produseer.
Drywende gashouertipe biogasaanleg
Beesmisflodder en water
Grondvlak Inlaatpyp
I
Ondergrondse papiniaanse pot (digestor)
T
Drywende gashouer
P
Uitlaatklep vir biogas S Gasklep
Uitlaat
H
V
Oorlooptenk
F
Gebruikte beesmisflodder
Uitlaatpyp Afskortingsmuur
Ondersteuning vir pyp
Mengtenk
Inlaat
Mis-en-watermengsel
M
Biogas word hier versamel
W
O
MAART | APRIL 2017 | 17
Biogas


   17   18   19   20   21