Page 18 - Spilpunt Mrt/Apr 2017
P. 18

Hernubare energie en landbou IDEALE PASMAATS
Regoor die wêreld is produsente besig om verskillende gewasse te kweek vir die produksie van etanol. Heelwat boere benut ook reeds die beskikbare tegnologie om elektrisiteit op te wek met behulp van windlaaiers en windplase. Sonaangedrewe pompe word algemeen gebruik in boorgate vir landbou, sowel as huishoudings. Dit blyk dat hernubare energie die pad vorentoe is. Dit kan op die plaas ingespan, of selfs verkoop word aan die elektriese matriks van die land.
Alec Foster, Senior Landboukundige, Obaro
Daar is verskeie opsies vir boere beskikbaar om volhou- bare energie op ’n plaas te produseer. Twee van hierdie ’groener’ tipes energie, is wind- en biomassa-energie.
Windenergie
Windmeule word vir eeue reeds ingespan om water te pomp en graan te maal. Wetenskaplikes het intussen die tegniek vervolmaak om windturbines ook te gebruik om krag op te wek. Windenergie is, net soos sonenergie, hernubaar.
Die hoeveelheid energie wat deur windturbines opgewek kan word, is afhanklik van die windspoed – hoe hoër die windspoed, hoe meer energie kan opgewek word. Wind- plase is slegs lewensvatbaar waar daar deurentyd sterk en gelykmatige winde waai.
Suid-Afrika het heelwat windenergie-moontlikhede, spesi- fiek naby die kusareas van die Oos- en Wes-Kaap. Eskom se Dassiesklip Windplaas naby Klipheuwel in die Wes-Kaap het byvoorbeeld ’n maksimum opwekkingskapasiteit van 30 megawatt per uur.
Windturbines beslaan ’n klein grondoppervlakte en kan opgerig word in areas waar daar sterk winde waai. Elke windturbine benodig ongeveer 0,5 ha en kan in weidings- kampe geïnstalleer word. Verskeie boere kan koöperasies vorm om turbines saam aan te koop en hulle kan die opgewekte elektrisiteit verbruik of verkoop.
Biomassa-energie
Biomassa-energie word van plantreste, asook organiese afval soos kompos, boomblare, grassnysels, kombuisafval en riool, geproduseer.
Gewasse word in groot hoeveelhede (gelykstaande aan gewasse vir voedseldoeleindes) verbou vir die produksie van biomassa-energie. Wêreldwyd is mielies die mees algemene gewas wat vir biomassa-energie verbou word, maar in die toekoms kan voersorghum of vinnig-groeiende bome soos wilgebome en populiere ook vir hierdie doel- einde gekweek word. (Dit sal voedselsekerheid bevorder,
16 | Spilpunt IN LYN MET DIE BOER
Shutterstock


   16   17   18   19   20