Page 16 - Spilpunt Mrt/Apr 2017
P. 16

Produkfokus
Drupbesproeiing verhoog opbrengs en spaar water
Liesel Coetzee, Turf-Ag
Suid-Afrika is ’n water-arm land en die landbou moet met verskeie ander sektore meeding om dié beperkte waterbron. Oorhoofse besproeiing word beskou as een van die mees ondoel- treffende vorme van watergebruik en daarom word die landbou dikwels van vermorsing beskuldig. Hoewel dit ’n veralgemening is, is dit wel ongelukkig waar dat besproeiingswater nie altyd oordeelkundig aangewend word nie. As die landbousektor die negatiewe persepsie ten opsigte van die watergebruik wil verander, sal ons daadwerklike pogings moet aanwend om besproeiingswater meer doeltreffend aan te wend.
Hoe kan besproeiingswater meer doel- treffend gebruik word?
Verskeie aspekte van besproeiingsbestuur is hier ter sprake.
Eerstens is dit baie belangrik om te verseker dat die besproeiingstelsel in goeie werkende toestand is en
’n uniforme toediening reg oor die lengte of deursnee van die land lewer. Dit moet gereeld getoets word om te verseker dat die stelsel die hoeveelheid water eweredig oor die land toedien soos beplan en volgens die behoefte van die gewasse.
Die besproeiing moet effektief geskeduleer word sodat die gewas nie oor- of onderbesproei word nie. Onderbesproei- ing kan tot droogtestremming lei, wat opbrengs en gehalte nadelig kan beïnvloed. Oorbesproeiing lei tot vermorsing van water en elektrisiteit, sowel as van die toevoer van waardevolle voedingstowwe na die gewas se wortelsone, en dit kan ook opbrengs en gehalte benadeel. Verder sal ’n hoër mate van waterverlies voorkom, as gevolg van afloopwater wat verlore gaan, indien die grond en helling die vermoë tot waterabsorpsie oorskry.
Met drupbesproeiing geniet boere vandag ’n verhoogde winsopbrengs weens ’n verhoogde gewasopbrengs en -gehalte, terwyl die koste van water, energie, arbeid en chemikalieë terselfdertyd gesny word.
Wat is drupbesproeiing?
Met drupbesproeiing word water teen ’n lae vloeitempo na die plant gebring en vir langer periodes, meer gereeld en teen ’n lae druk direk toegedien aan die grond en wortel- stelsels, en uniform en eweredig aan die plante gelewer (sien Figuur 1).
14 | Spilpunt IN LYN MET DIE BOER
Figuur 1
Filter Drukreguleerder
Drukmeter
Chemiese inspuitpomp
Pomp
Terugvloei- afweerder
Waterbron
Vloeimeter
Beheerklep
Flickr


   14   15   16   17   18