Page 10 - Spilpunt Mrt/Apr 2017
P. 10

Basterraaigras en sigorei
Nuwe spesies wat groot opwinding in die weidingsmark veroorsaak is gewasse soos basterraaigras en sigorei. Die meeste veeboere se hektare onder besproeiing is beperk. As boer is jy dus op soek na ’n oplossing wat die meeste hoë kwaliteit voer per hektaar gaan produseer. Baster- raaigras en sigorei stel jou in staat om meer weiding op elke beskikbare hektaar te produseer, met ander woorde optimale produksie.
Basterraaigras is ’n kruising tussen eenjarige - en meer- jarige raaigras. ’n Variëteit soos Shogun het die aggressi- witeit en vroeë produksie van ’n eenjarige raaigras, maar ’n groeiseisoen wat reageer soos ’n meerjarige raaigras. Jy kan dus ’n leeftyd van 12 tot 24 maande verwag. Na 12 maande word die weiding geïnspekteer en dan kan besluit word of die weiding slegs weer ingesaai moet word met
’n geenbewerkingsplanter, en of dit beter is om eerder die weiding dood te spuit en van vooraf te begin.
Sigorei is ’n gewas wat reeds die afgelope paar seisoene beïndruk het. Met ’n leeftyd van twee tot drie jaar, het variëteite soos Commander ’n ongelooflike hergroei tydens die warmer maande en goeie aktiwiteit gedurende die winter. Die gewas se diep penwortel dra by tot verhoogde hitte- en droogtetoleransie, wat dit selfs geskik maak vir droëlande waar die reënval hoër is as 550 mm gedurende die somerseisoen.
Bestuurswenke vir gematigde weidings:
• Die saadbed moet gelyk, ferm en onkruidvry wees met vestiging.
• Doen ’n pluktoets voor die eerste beweiding, om te verseker dat die diere nie die gras sal ontwortel nie. ’n Ligte eerste beweiding moet gedoen word wanneer gewasse ongeveer 20 cm lank is.
• Hierdie eerste beweiding stimuleer grasse om te stoel, sodat die grondoppervlak vinniger bedek word.
• Pas die weisiklus aan by die tempo van hergroei (21 tot 35 dae, afhangende van die seisoen).
• Maak gebruik van meer-kampstelsels of elektriese draad vir maksimale benutting.
• Weidings moenie te intensief bewei word tydens die warm maande nie. Dit sal voorkom dat wortelreserwes uitgeput word.
• Maak gebruik van eenjarige weidings om die voervloei aan te vul tydens somer- en wintermaande.
• ’n Geenbewerking-fynsaadplanter speel ’n groot rol in die meeste weidingstelsels. Hierdie planter stel jou in staat om die plantestand deurlopend aan te vul, of om meer aggressiewe gewasse in te saai, en dit is dus nie nodig om jou weiding dood te spuit en van voor af te begin nie.
Ekonomiese oorwegings
Die ekonomie van weidings sal altyd ’n faktor bly weens stygende algehele insetkostes. Alhoewel gemiddelde saad- kostes slegs 7 - 10% van jou totale uitgawes van aan- geplante weidings uitmaak, lê die sukses daarvan hoof- saaklik by gewasseleksie en algehele bestuur.
Deur slegs die regte variëteit te vestig kan jy met dieselfde kunsmis en water tot 20% meer DM produseer, en dan ook in die tye wanneer jou diere dit werklik nodig het. Gebruik dus die beskikbare vog en besproeiingswater
om soveel moontlike aangeplante weiding te produseer. Dit bly immers jou goedkoopste vorm van voer.
Intensiewe bestuur van skape op ’n eenjarige mengsel van raaigras, hawer en weiwieke (foto: Barenbrug).
Sigorei in ’n meerjarige weidingsmengsel (foto: Barenbrug)
8 | Spilpunt IN LYN MET DIE BOER


   8   9   10   11   12